21. ROčNíK MEZINáRODNíHO FESTIVALU DOKUMENTáRNíCH FILMů JI.HLAVA

24. 10. 2017 - 29. 10. 2016

Jihlava, VYS

Web: http://www.dokument-festival.cz/

Kategorie:

  • film

Účinkující


Popis festivalu

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.
Vycházíme z toho, že dokumentární filmy jsou především výsostná umělecká díla. S tím úzce souvisí významnost témat, kterým se věnují.

Celý festival je pro nás artefaktem, který s hravostí vybízí k promýšlení světa z nejrůznějších perspektiv. Nepřejímáme běžné festivalové modely ani rutinní pragmatismus při programování. Ji.hlava vzdává hold odvaze a risku.

Hosté

V Ji.hlavě s diváky v uplynulých letech diskutovali například spisovatelé Tariq Ali, Carlos A. Aguilera, Natalie Gorbaněvská či nositel Nobelovy ceny Gao Xingjian.

Festivalu se zúčastnilo množství dokumentaristů, například režiséři Godfrey Reggio, Kidlat Tahimik, Peter Tscherkassky, Alberto Serra, Wang Bing, Deborah Stratman, Kirsten Johnson, Mads Brügger, Ray Sandeep, Basilio Martín Patino, Viktor Kossakovsky, Jørgen Leth, Sergej Loznica, Naomi Kawase, Frederic Wiseman, Ulrich Seidl, Woody Vasulka, Želimir Žilnik, Richard Leacock, Mike Hoolboom, Jean-Pierre Goran, Herz Frank, Khavn de La Cruz, Fernando Solanas, Artavazd Pelešjan, Vitalij Manskij, Lordan Zafranović, Abbas Fahdel, Flatform, Emmanuel Lefrant, Helena Třeštíková či proslulý animátor Jurij Norštejn.

Mezi filmovými teoretiky do Ji.hlavy zavítali také P. Adams Sitney, Bill Nichols, Guy Gauthier, Raymond Bellour nebo Francois Jost.

Nizozemský filmový historik Thomas Elsaesser, specializující se na filmové festivaly, charakterizoval Ji.hlavu  jako „jeden z nejoriginálnějších festivalů, jaký kdy navštívil“ a portugalský režisér Manoel de Oliveira ji prohlásil za „Mekku dokumentárního filmu“.

Obrazová příloha převzata z:
http://www.dokument-festival.cz/multimedia/photos

Obrázky

j4.jpgj3.jpgj2.jpgj1.jpegj.jpeg