Kontakty

KULT, z. s.
Zapsaný spolek, jehož hlavním cílem je podpora a propagace kultury a sportu!

sídlo: Filipova 3, 635 00 Brno
tel.: +420 777 221 936
e-mail: redakce@kult.cz
web: www.kult.cz

Hlavní činností Spolku je zejména 

  • podpora a propagace kultury, kulturního dění a sportu, 
  • podpora a zvelebování kulturního dědictví České republiky, 
  • podpora umělců a sportovců,
  • podpora kulturního a sportovního turismu,
  • poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti kultury a sportu.