PřEHLíDKA ANIMOVANéHO FILMU OLOMOUC

07. 12. 2017 - 10. 12. 2017

Olomouc, OLK

Web: http://www.pifpaf.cz/, Email: info@pifpaf.cz

Kategorie:

  • film

Účinkující

Čtyřdenní festival filmové animace a současného umění

Popis festivalu

Přehlídka animovaného filmu (PAF) se věnuje širokému pojetí fenoménu animace v kontextu kinematografie, mediálních studií a vizuálního umění. Mezi ústřední témata a klíčová slova patří: animace, archivace, archeologie médií, audiovizuální umění, databáze, design, digitální kultura, experimentální film, intermedialita, kinematografie, prezentace, pohyblivý obraz, remediace, videoart.

PAF vznikl v roce 2000, místem konání je univerzitní město Olomouc, od roku 2008 jsou aktivity organizačního týmu celoroční. Jedná se o  ojedinělou platformu v České republice, kdy jsou funkčně kombinovány nové technologie a tradice filmové animace v současném umění a ve filmové produkci. Přehlídka animovaného filmu je dlouhodobě otevřena spolupráci s mezinárodními filmovými festivaly, galeriemi a muzei, archivy a digitálními databázemi.

PAF je realizován profesionálním týmem, přičemž každoročně jsou přizváni studenti filmových, divadelních a mediálních studií, kteří mají možnost prosadit své kurátorské programy. Akademické zázemí dodává na evropské jedinečnosti festivalu, který má vlastní ediční vydavatelskou řadu a databázi produkčně podpořených filmů a videí.

Z řad návštěvníků i hostů jsou festival i organizované akce ceněny zejména pro svou vysokou kurátorskou úroveň a interpretační přesahy. Publikum vychází především z řad studentů českých i zahraničních vysokých a středních škol, profesionálů a široké veřejnosti. V rámci ozvěn festival prezentuje svůj program v ostatních českých i  zahraničních městech, kde je určen široké veřejnosti (výjimkou nejsou prezentace, přednášky a projekce na vysokých i středních školách).

K podpoře festivalu a ke spolupráci se otevřeně hlásí i řada renomovaných evropských organizací (Forma Londýn, Filmmuseum Vídeň, Re:Voir Paříž ad.). Mezi dílčí úspěchy patří účast grafického designu PAFu v  soutěžním výběru na Bienále v Brně (2010) nebo grafiky knih na evropských knižních přehlídkách.

Obrázky

Nebyl přidán žádný obrázek