THEATRUM KUKS

22. 08. 2018 - 26. 05. 2018

Kuks, HKK

Web: https://www.facebook.com/TheatrumKuks, Email: stanislav@bohadlo.cz

Kategorie:

  • multižánrový
  • amatérské divadlo
  • divadlo

Účinkující

THEATRUM KUKS je multižánrový festival pro všechny se zájmem o kvalitní kulturní zážitek.

Popis festivalu

Divadlo v Kuksu začalo v roce 1697, kdy lázeňské hosty bavil s marionetou Pulcinella loutkář J. Ch. Neumann.

Projekt THEATRUM KUKS probouzí  k životu zapomenutý fenomén uměleckých vizí hraběte F. A. Sporcka o spojení barokního divadla, opery a hudby s komponovanou barokní krajinou v celém areálu bývalých lázní Kuckus-Baade v labském údolí, nastartovaný u  příležitosti 300letého výročí otevření Sporckova činoherního divadla Comoedien-Haus v Kuksu (1702) prvním ročníkem festivalu v roce 2002. 

Dosavadní výklad Kuksu přehlížel  bezprostřední spojení  Kuksu s A. Vivaldim, A. Bionim, J. S. Bachem, Questenbergovými Jaroměřicemi,  s Drážďanami, se slezskými  básníky, textaři, libretisty a tiskaři (zejm. J. J. Günther, Ch. Henrici Picander, G. B. Hancke, G. CH.W. Juncker, J. Ch. Pfeiffer, J. Ch. Müller) či nově objevovaný sporckovský činoherní repertoár německých kočovných společností, který vycházel z dědictví italské commedia dell´arte (H. Rademin: Amor Tyran; Atalanta; G. Menage - G. B. Hancke: Ptáčnice,  A. Zeno: Andromache, A. Defrain: Basilisco,  Dominique - Romanesi: Hráč ...)Heinrich Rademin: Amor Tyran, Comoedien-Haus 2003

Festival se zrodil společně s hereckou společností Geisslers Hofcomoedianten, která pod vedením režiséra Petra Haška od počátku spoluvytvářela profil a inscenační poetiku "nového barokního stylu" .

Festival THEATRUM KUKS obvykle prezentuje 5 – 10 světových "in situ" premiér na patnácti místech kukského "krásného oudolí" a v okolí (kostel Nejsv. Trojice, refektář, Sporckova hrobka, nádvoří, sklepení, zahrada, schodiště hospitálu, lapidárium, u kukského pramene,  kaskádové schodiště,  Braunovy Ctnosti a Neřest, u Herkomanna, V Ráji, na Labi, Comoedien-Haus, v Rentzovo muzeum, Žireč,  vinohrad,  Hostinec U Zlatého slunce,  Hubertské údolí, Starý Plese,  Choustníkovo Hradiště, Heřmanice aj.)

V roce 1724 přijel do Kuksu z Benátek Peruzziho-Denziùv italský  operní soubor, aby zde Bioniho operou Orlando furioso zahájil pravidelnou staggionu barokní opery seria v Čechách. Spojení písně s divadlem představují pověstné sporckovské árie  oscilující mezi duchovní, kramářskou, apologetickou i protijezuitskou písní a jejich divadelními prezentacemi na tzv. Bon-reposkou  a další dvojtucet melodií. 

Festival navazuje na výjimečnou kulturní tradici lokality (sochařství, architektura, rytectví, hudba, divadlo, knihtisk aj.) a na kombinaci jazykových kultur (latinské, německé, české, francouzské, italské, slezské) domácího baroka.

Obrazová příloha převzata z webu festivalu
.

Obrázky

kuks.jpg