ZNOJEMSKé HISTORICKé VINOBRANí

15. 09. 2017 - 17. 09. 2017

Znojmo, JHM

Web: http://www.znojemskevinobrani.cz/, Email: reditel@znojemskabeseda.cz

Cena vstupenek od: 230 Kč

Kategorie:

  • folklórní
  • pop
  • multižánrový
  • amatérské divadlo
  • divadlo

Účinkující

Program bude zveřejněn zde: http://www.znojemskevinobrani.cz/program/hlavni-program/patek/

Popis festivalu

První Znojemské historické vinobraní se uskutečnilo již v roce 1966. Jeho autorem a zakladatelem byl František Koukal, který dokázal ve svém scénáři skloubit jak slavnou minulost královského města na řece Dyji, tak i jeho zachovalé historické kulisy a vinařskou tradici.

Ústřední postavou vinobraní se stal král Jan Lucemburský, který do Znojma v roce 1327 přijel zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Město pro něj tehdy připravilo bohatý program, jehož střípky, včetně tradičního předávání práv do rukou konšelů, se divákům nabízejí k zhlédnutí dodnes.

Zatím největší a nejúspěšnější ZHV se konalo v roce 1967. Originální program s téměř 600 účinkujícími zhlédlo na 110 000 návštěvníků. Tradice Znojemského historického vinobraní byla komunistickým režimem přerušena roku 1974 a k jejímu znovuobnovení došlo až v 90. letech minulého století.

Od té doby přiláká každoročně vinobraní do Znojma desetitisíce návštěvníků, kteří sem přijíždějí nejen za vínem a burčákem, ale také za výborným kulturním programem, ve kterém nesmí chybět průvod krále Jana Lucemburského s chotí a dvořany.

Obrazová příloha převzata z:
http://www.znojemskevinobrani.cz/galerie/2014/

Obrázky

DSC_1710.jpgDSC_1117-682x1024.jpgDSC_01612-682x1024.jpgDSC_01042.jpgDSC_00352.jpg